Bezpieczne wakacje w Tunezji

Wyjazdy do Afryki Północnej w celach turystycznych są bardzo popularne wśród turystów, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Wynika to przede wszystkim z możliwości korzystania z wysokiej jakości bazy turystycznej przy jednoczesnych niskich cenach w stosunku do wyjazdów na wakacje do najbardziej popularnych krajów turystycznych na południu Europy.

Po wydarzeniach związanych z zamachem w Tunezji wielu turystów ma obawy przed wyjazdem do tego kraju. Z drugiej strony należy brać pod uwagę, że z krajów północnej Afryki Tunezja jest najbardziej bezpiecznym z krajów. Wynika to przede wszystkim z marginalnego znaczenia politycznego radykalnych grup islamistycznych, co nie ma miejsca w innych krajach tego regionu.
Wyjeżdżając do Tunezji za bezpieczne można uznać szczególnie nadmorskie ośrodki turystyczne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w takich miejscowościach miejsca, w których wolny czas spędzają turyści są wydzielone. Jednocześnie firmy prowadzące hotele dbają o zapewnienie bezpieczeństwa turystom.
Za znacznie mniej bezpieczne na terenie Tunezji należy zaliczyć duże miasta czy rejony pustynne, gdzie wielu turystów udaje się w celach zwiedzania zabytków kultury czy też realizuje rajdy po terenach pustynnych. W takich miejscach ryzyko wynika z możliwości działania grup ekstremistycznych, które działają na terenie wszystkich krajów Afryki północnej.  Poruszanie się samotnie po dużych aglomeracjach miejskich w Tunezji bez znajomości lokalnych uwarunkowań również może rodzić wiele zagrożeń.